Informacje

Stołówka szkolna

Opłaty

Odpłatność za obiady w styczniu 2019 r.:

 

uczniowie: 18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł

pracownicy: 18 dni x 7,00 zł = 126,00 zł

Odliczono:

01 stycznia, 28-31 stycznia 

 

Termin płatności do dnia 14.01.2019 r.

Za termin płatności uważa się datę wpływu środków na konto stołówki !

 

Dane do przelewów za obiady 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku

Konto stołówki: 05 8355 0009 0005 7147 2000 0002

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc
(np. Jan Kowalski, 3a, wrzesień)

Kontakt

  • Klasy gimnazjalne (PG2) w Szkole Podstawowej nr 4 w Barlinku
    ul. Kombatantów 3
    74-320 Barlinek
  • (+48) 957461022