Informacje

Formularze

 

Informujemy, że od dnia 01 września 2017 r. zmienia się nr konta, na które należy uiścić opłatę za wydawanie duplikatów.

Za wystawienie duplikatu pobiera się opłatę skarbową w wysokości:

 -   9,00 zł - duplikat legitymacji szkolnej
 - 26,00 zł - duplikat świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły

 

Opłatę należy przekazać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku:

05 8355 0009 0005 7147 2000 0002

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby, której duplikat dotyczny, oraz rodzaj duplikatu (np. Jan Kowalski, duplikat legitymacji)

Wypełniony i opłacony formularz o wydanie duplikatu należy złożyć w sekretariacie gimnazjum. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

W przypadku wniosku o wydanie duplikatu legitymacji należy dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Wymiana legitymacji w związku ze zmianą adresu lub zmianą nazwiska jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Formularze do pobrania:

WNIOSEK_O_WYDANIE_DUPLIKATU_LEGITYMACJI_SZKOLNEJ.pdf

WNIOSEK_O_WYMIANE_LEGITYMACJI_SZKOLNEJ_-_ZMIANA_ADRESU_LUB_NAZWISKA.pdf

WNIOSEK_O_WYDANIE_DUPLIKATU_SWIADECTWA_SZKOLNEGO.pdf

Kontakt

  • Klasy gimnazjalne (PG2) w Szkole Podstawowej nr 4 w Barlinku
    ul. Kombatantów 3
    74-320 Barlinek
  • (+48) 957461022